Lütfen Bekleyiniz..

Üretim Takip Modülü

Ne İşe Yarar?

Üretim sürecini planlamak ve takip etmek amaçlanmıştır.

Kullanım Alanları;

Üretim sürecini takip etmek isteyen tüm firmalar kullanabilir.

Özellikleri;

Üretimi yapılacak ürünün geçmiş yıllara ait üretim ve satış verileri izlenir.

Üretim süreci bu verilere göre planlanabilir.

Onay mekanizmasına ilgililer atanır, üretim talebi ilgilierin onayından geçer.